Fotograf: Børre St. Børresen

Velkommen til hjemmesiden til Austertana bygdelag! Her vil det komme informasjon om hva bygdelaget jobber med samt hva som foregår i bygda vår. Vi håper du finner den informasjonen du søker, og vi tar gjerne imot innspill på ting som kan forbedres eller forslag på ting som vi kan legge ut. Vi tar også veldig gjerne imot fine bilder fra bygda vår som vi kan legge ut her. Vi ønsker å informere om alle aktiviteter som foregår i bygda vår, selv om det ikke er i regi av bygdelaget så hvis du vet om noe som skal arrangeres - ta kontakt!

Siste nytt

10. des, 2015

Oppslag i Finnmarken

Her kan du lese oppslag i Finnmarken: "Bygd vil løsrive seg fra Tana og sender frierbrev til to andre kommuner":

http://www.ifinnmark.no/tana/nyheter/bygd-vil-losrive-seg-fra-tana-og-sender-frierbrev-til-to-andre-kommuner/s/5-81-170395

10. des, 2015

Oppslag i Finnmarken

Her kan du lese oppslag i Finnmarken: "Svennemann skjønner hjembygda mi godt":

http://www.ifinnmark.no/nyheter/tana/svennemann-skjonner-hjembygda-mi-godt/s/5-81-170011

10. des, 2015

Oppslag i Sagat

Her kan du lese oppslag i Sagat: "Ingen grunn til å pakke kofferten":

http://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=908

10. des, 2015

Leder i Sagat

Her kan du lese lederen: "Bygda som vil bytte kommune":
http://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=904

10. des, 2015

Oppslag i Sagat

Her kan du lese artikkelen "Austertana vil finne seg ny kommune"
http://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=881

10. des, 2015

Link til radioinnslag

Her kan du høre nestleder i bygdelaget Fred Johnsen bli intervjuet på Finnmarkssendinga:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01024515/09-12-2015#t=2h14m24s

10. des, 2015

Brev til Båtsfjord og Berlevåg kommune

Likelydende brev er sendt til ordførerne i Berlevåg og Båtsfjord:

VEDR. MULIG SAMARBEID


Austertana bygdelag ønsker å se på muligheter for kommunesamarbeid/kommunesammenslåing med deres kommune.Vi ønsker derfor å invitere dere til et møte med styret på Ildtoppen i Austertana hvor vi kan begynne å diskutere hvilke muligheter som finnes.

Vær vennlig å ta kontakt med Fred Johnsen på epost: fred.roald@gmail.com for å finne et passende tidspunkt.


Vi ser frem til å høre fra dere!


Med vennlig hilsen


Aina Jessen
Leder

Fred Johnsen
Nestleder

10. des, 2015

Mulig samarbeid med Berlevåg og Båtsfjord

Styret i bygdelaget ønsker å presisere at prosessen med mulig samarbeid med Berlevåg og Båtsfjord selvfølgelig vil inkludere medlemsmøte og flere muligheter for bygdefolket å uttale seg.

30. des, 2015

Møte med ungdommen på Ildtoppen

Austertana bygdelag inviterer til møte med ungdommen i bygda på Ildtoppen onsdag 30.desember klokka 17. Alle ungdommer fra 14 år er velkommen. Tema på møtet er hva dere ønsker av arbeidsplasser, fritidstilbud og utdanning. Bygdas bedriftseiere kommer også og orienterer. Gratis pizza og brus etter møtet. Vel møtt!

11. nov, 2015

Bygdemøte med Elkem

Idag ble det avholdt bygdemøte med Elkem på samfunnshuset. Det var godt oppmøte og stemningen på møtet var god. Leder på Elkem Rune Martinussen holdt et flott innlegg med informasjon fra Elkem. Austertana bygdelag er fornøyd med møte og ser fram til videre samarbeid.

4. okt, 2015

Oppdatering ang gatelys

Styret i Austertana bygdelag har som kjent jobbet med å få på plass de resterende gatelys i bygda. Det er sendt brev til både kommunen og fylkeskommunen. Siste nytt i saken er at styret er informert om at Tana kommune har søkt om trafikksikkerhetsmidler på vegne av Austertana bygdelag. Vi krysser fingrene for positivt svar!

28. sep, 2015

Husk medlemskontingent 2015

Styret i bygdelaget ønsker å gi en liten påminnelse om å betale medlemskontingen for 2015 dersom du ikke allerede har gjort det. Vi ønsker oss minst like mange medlemmer som i fjor. Du kan enten betale kontant til kasserer Arne Pettersen eller overføre til kontonr. 0531.52.79757 NB! Hvis du betaler for flere familiemedlemmer så merk dette tydelig på innbetalingen i nettbanken.

27. aug, 2015

Sak fra Austertana på NRK sapmi

http://www.nrk.no/sapmi/17-elever-skaper-trobbel-for-partiene-1.12521004

https://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/SANY70082615/26-08-2015#t=7m5s

27. aug, 2015

Dugnadsgjengen på skolen

http://www.e-pages.dk/finnmarken/3570/article/312325/15/1/render/?token=1477db7ea2f1ba7194764956c8d10bed

26. aug, 2015

Aktiviteter på hjemmesiden

Hei! I det siste så har jeg ikke klart å holde hjemmesiden helt oppdatert, men nå er det nye tider! Jeg oppholder meg for tida ikke i Austertana og får ikke med meg aktiviteter som det feks er hengt opp oppslag om på bil og maskin. Derfor ber jeg innstendig om at jeg får melding om hva som skjer slik at vi kan holde hjemmesida oppdatert. Telefon: 95742205, epost: charlotte.hoigari@hotmail.com eller send en melding på facebook.
Charlotte Romstad Hoigari

26. aug, 2015

Utbygging av 4G i Austertana

Netcom har gitt beskjed til leder i Austertana bygdelag at utbygging av 4G skal være ferdig i september!

3. jul, 2015

Svar fra Varanger Kraft

Ang Krav om utbygging av høyhastighetsbredbånd til Austertana dato 16.06.15
Det er per i dag ikke fiber (transportnett) frem til Austertana. Utbyggingen av fiber i distriktene har kommet som en følge av at det har kommet fiber i transportnett frem til disse lokasjonene, utløst av andre behov. Da har vi gjort en vurdering ut fra kostnader med å utbygge fiber (aksessnett) videre til private husstander, selv om det har vært lav og spredt bebyggelse. Vi har utbygd til områder som vi vil påstå at ingen andre fiberutbyggere ikke engang ville vurdert å utbygge til – men dessverre er erfaringene at det ikke alltid har vært økonomisk forsvarlig.

Varanger KraftUtvikling har tillatelse av våres eiere (kommunene) til å bygge ut fiber der det er økonomisk forsvarlig å bygge ut – med en langsiktig horisont. Der det ikke er økonomisk lønnsomt, kan vi ikke bygge ut.

Konklusjon: I områder med lav og spredt bosetning er vi avhengig av tilskudd fra offentlige midler for å få bygd ut fibernettet til private husstander. Det gjelder alle gjenstående områder i distriktene som ikke allerede er utbygd.

Oppfordrer dere og andre uten tilfredsstillende eller manglende bredbandsdekning, til å ta kontakt med kommunen og be de søke om EKOM midler til utbygging av fiber/bredbandsnett.

Med vennlig hilsen
Varanger KraftUtvikling AS
Tony Kolstrøm
Salgsansvarlig

6. jun, 2015

Brev til Varanger Kraft

Austertana bygdelag
v/Leder Aina Jessen
Austertana
9845 TANA 04.06.15


Til Varanger Kraft
v/Varanger KraftUtvikling AS
Gunlaug Egeland
Nyborgveien 70
9815 VADSØKRAV OM UTBYGGING AV HØYHASTIGHETSBREDBÅND FRA SANDLIA TIL BOMMEN I AUSTERTANA

Vedlagt er en liste med 196 underskrifter med krav om utbygging av høyhastighetsbredbånd fra Sandlia til bommen i Austertana NÅ!


Vi mener at vi har ventet lenge nok, og antallet underskrifter viser at behovet er stort for en stabilt og rask internettforbindelse. I tillegg til privatpersoner så har vi et mangfoldig næringsliv som også er avhengig av god internettforbindelse.

Vi er kjent med at det var planen å starte arbeidet med å strekke jordingskabelen fra Sandlia til Austertana i år (2015), men vi ser at dette arbeidet bare drøyer ut i tid og nå krever vi fortgang! Skal vi kunne opprettholde bosettingen og næringslivet her i området så må noe skje raskt.Med vennlig hilsenAina Jessen
Leder Austertana bygdelag

22. mai, 2015

St.Hans feiring

Siden mesteparten av styret i Austertana bygdelag er bortreist på St.hansaften så går vi ut med en forespørsel til bygdas innbyggere. Er det noen som kan hjelpe oss å arrangere St.Hans? St.Hansfeiringa på fotballplassen har vært et populært arrangement de siste årene og vi håper derfor at det er mulig å gjennomføre dette i år også. Ta kontakt med en av oss i styret eller send en epost til austertana.bygdelag@hotmail.com dersom du har mulighet til å stille opp.

22. mai, 2015

Har du behov for plass i en evt småbåthavn i Austertana?

Det legges ut en liste iløpet av fredag 22.05 på Bil og maskin der du kan skrive deg på hvis du har behov for plass i en småbåthavn. Husk å skrive størrelsen på båten. Dersom du synes det er lettere så kan du også sende en epost til austertana.bygdelag@hotmail.com så registrerer vi deg på lista.

22. mai, 2015

Invitasjon til åpningsfest for INNAS

Inna Johansen har startet nytt firma - INNAS salg av kunst og antikk og ønsker i den forbindelse å invitere alle interesserte hjem til seg på åpnngsfest. Det skjer fredag 22.mai fra klokka 16.00 til 19.00. Det blir utstilling og salg av INNAS produkter. Gratis kaker og kaffe, og hver 5. gjest får en gave fra firmaet. HJERTELIG VELKOMMEN!

14. mai, 2015

Hallo bygdas innbyggere!

Hvem vil være med på et historielag?

Som første prosjekt skal vi se på hva Julaelva har betydd for bygda.
Har du gode fiskehistorier, bilder, fiskeredskap som angår Julaelva?
Hva kan vi finne ut om bakgrunn for elveforbygninga?
Hva fikk det av konsekvenser for fisken?
Er det noen som har fisket tjøa med snare? Hvor fisket dere?

Vi møtes på biblioteket på skolen torsdag 21.05. kl. 18.00.
Håper du synes dette er interessant!!!


Austertana bygdelag
Else Utsi

2. mai, 2015

Underskriftskampanje for høyhastighetsbredbånd (fiber)

Det ligger en liste på bil og maskin som vi ber alle som ønsker fortgang i utbyggingen av høyhastighetsbredbånd (fiber) her til Austertana om å underskrive. Lista skal sendes til Varanger Kraft. Vi må stå sammen for å få fortgang i utbyggingen så det er viktig at så mange som mulig skriver under!

24. apr, 2015

Nyheter vedr småbåthavn i Austertana

I kommunestyremøte 23.april ble følgende interpellasjon fremmet fra Tana Sp v/Einar Johansen:

Småbåthavn og flytebrygger i Austertana.
Det er etter Tana Sp’s mening av stor viktighet å snarest få etablert en småbåthavn ved Cammajohka munningen i Austertana. Den samme oppfatning har også Austertana bygdelag.
Eiere av fiskebåter og fritidsbåter, samt bedriftene som driver med turistnæring, håper på en hurtig etablering. Ut fra tidligere undersøkelser dreier det seg om ca 30 båtplasser.
En etablering av flytebrygge vil uten tvil være med på å styrke fiskerinæring, turistnæring, og sist men ikke minst bolyst.
Etter samtale med Arne Pettersen, har han gitt grønt lys ovenfor undertegnede, for at kommunen kan få legge flytebrygger langs ved hans eiendom. Han er også inneforstått med at det trengs plass til parkering for biler. Det er to områder like i nærheten av den mulige plasseringen av flytebryggene som egner seg til parkering.

Spørsmål:
1. Er Ordfører enig i at en må få mer fart i arbeidet med å få etablert flytebrygge i Austertana ?
2. Kunne det være en tanke å prioritere arbeidet med reguleringsplan og sikre seg grunn til en slik etablering ?
3. Er ordfører enig i at det innkalles til et møte og befaring av nevnte havneområde, med Fylkesmannen og Fylkeskommunens miljøvernavdeling snarest ?


Denne fikk gjennomslag i kommunestyret og Einar Johansen har fått fullmakt til å innkalle til møte og befaring så snart det lar seg gjøre. Der vil bedrifter som driver med turisme i bygda, bygdelaget, Fylkesmannen og Fylkeskommunens miljøvernavdeling delta.

20. apr, 2015

Nye aktiviteter er lagt ut :)

27. jan, 2015

Grunnleggende datakurs

Se informasjon under aktiviteter :) Vel møtt!

31. aug, 2014

Sykkeldag 14.09. kl. 12.

I år som i fjord ønsker vi å samle bygda til en sykkeldag langs Gammelveien.
Kom å bli med på en aldri så liten trimtur :) Om du vil sykle, løpe eller gå spiller ingen rolle, bare du kommer å være litt ute med oss :) Vi satser på å lage bål ved linken som i fjord. Ta med mat vis du vil grille. Kom å bli med å vær sosial :)

31. aug, 2014

Invitasjon til høring for Tana vannområde; 11.09.

Kommunene Berlevåg, Gamvik, Karasjok og Tana samarbeider om prosjektet "Tana vannområde(2013-2015)". Prosjektet er forankret i vannforskriften (§1) som har som formål å "sikre en helhetlig vannforvaltning i Norge, blant annet ved at det utarbeides regionaleforvaltningsplaner for vann.

Finnmark fylkeskommune har sendt på høring et utkast til forvaltningsplan for vannregion Finnmark og grensekryssende vassdrag (2016-2021). Høringsfristen er 31 desember 2014. Høringsforslaget er basert bla. på innspill fra vannområdet gjennom en tiltaksanalyse som ble ferdigstilt i 2013.

Styringsgruppen for vannområdet har bestemt at høstens møte i vannområdeutvalget (VOU) gjennomføres som et åpent høringsmøte den 11.september 2014 ved ELVA HOTEL, Tana bru KL, 12.00.

Møte er åpent for alle, men av hensyn til planlegging ønskes påmelding til epost; ( anne.smeland@tana.kommune.no) eller tlf; ( 47486786) innen FREDAG 5.September.

18. feb, 2014

Nye aktiviteter lagt ut!

27. jan, 2014

Feiring av 6.februar

Tradisjonen tro feirer vi 6.februar med en internasjonal matdag. Vi trenger bidragsytere som kan lage og selge mat, norsk, samisk og andre nasjonaliteter. Bygdelaget vil selge kaffe og vafler den dagen. Meningen er at man kan smake på flere retter så det er fint om du selger små porsjoner til en passelig pris. Meld deg gjerne til tjeneste på facebook eller charlotte.hoigari@hotmail.com eller 95742205.

26. jan, 2014

Forslag på solkonge og soldronning

8.februar skal vi arrangere solfest på Lysthuset. Det kommer mer informasjon om arrangementet, men vi skal også kåre årets solkonge og soldronning, og vi trenger gode forslag! Dersom du har noen forslag så send til charlotte.hoigari@hotmail.com eller 95742205.

15. nov, 2013

Julebord på Ildtoppen

Nå er tiden inne for julebord og julekos på Ildtoppen! Det blir juletallerken fredager og julebordsbuffet lørdager.
Når det gjelder fredag. 22 nov. lørdag.30 nov. og lørdag 14 des. er det helt fullt når det gjelder overnatting.
Har ennå ledige plasser for bespisning med masse god mat.
Ring for bestilling. 92054416
VELKOMMEN!

12. nov, 2013

Buss til førjulskonsert med Jenny Jenssen og Einar Gelius

Austertana omsorgsforening har ordnet med buss for de som ønsker å delta på førjulskonsert 28.november i Tana kirke. Det er både for de eldre i bygda, men også for andre som er interessert. Påmelding til Aina Jessen, tlf 41858200.

Dette står det om konserten:

Mørketida har en særlig plass, spesielt i den nordnorske førjulstradisjonen.
I ord og toner vil de to erfarne og taleføre formidlerne presentere budskapet på sitt karakteristiske folkelige vis, dvs. gjenspeile eget forhold til mørketid, advent og julefeiringen, ikke minst med hjelp av multimusikeren Svein Erik Hvidsten.

Billett: kr. 250,-/100,- (under 16år)

Sted: Tana kirke, Rustefjelbma
Tid: torsdag 28. november 19:00

10. nov, 2013

Grasrotandelen

Austertana bygdelag er nå tilknyttet Grasrotandelen til Norsk Tipping. Hvis du ønsker å støtte oss når du tipper så kan du be om at kommisjonær legger til Austertana bygdelag, eller du kan gjøre det elektronisk her:
https://www.norsktipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/sok_grasrotmottaker
Organisasjonsnummeret til bygdelaget er: 912005313

PÅ FORHÅND TAKK FOR STØTTEN!

4. nov, 2013

Midler til bolyst-tiltak

Tana kommune har endel midler som kan brukes til bolyst-tiltak. Det er midler som jeg har skjønt skal rettes spesielt mot småbarnsfamilier. Er det noen gode forslag der ute? Hva kan skape bedre trivsel og bolyst for småbarnsfamiliene her i bygda? Det må være et tiltak som er laget som et kursopplegg, det gis for eksempel ikke penger til å holde svømmebassenget åpent for småbarnsfamilier, men kanskje det kan gis til "plaskekurs" for de minste? Eller andre ting? Bare fantasien setter grenser! Jeg håper noen har gode forslag så vi kan skape enda flere gode trivselstiltak her i bygda. Det er bygdelaget eller andre lag og foreninger i bygda som må søke om disse midlene, men vi trenger en pekepinn på hva som er ønskelig. Gi gjerne tilbakemelding til meg på charlotte.hoigari@hotmail.com eller 95742205. Hilsen Charlotte R. Hoigari - sekretær i bygdelaget.

5. okt, 2013

Aktiviteter på Ildtoppen

I oktober er det mye som skjer på Iltoppen, gå inn her og tar en titt! Vi vil samtidig oppfordre alle til å benytte seg av det flotte tilbudet vi har gjennom Ildtoppen, her skulle det være noe for enhver smak.

2. okt, 2013

Feiring av 40 år som gruvebygda Austertana!

Styret i Austertana bygdelag har satt ned en komite som er i full sving med å planlegge 40-årsjubileumet for Austertana som gruvebygd. Mer informasjon om arrangementet kommer når det er klart. Vi gleder oss!

30. sep, 2013

Småbåthavn

Styret i Austertana bygdelag har idag sendt brev til Tana kommune der vi ber om tilrettelegging for småbåthavn i Austertana. Nå er vi spente på svaret! :)

8. sep, 2013

Har du bilder fra bruddet i Austertana?

Austertana bygdelag planlegger feiring av at bygda vår har vært en bergverksbygd i 40 år. I den forbindelse tenker vi å lage en fotoutstilling fra disse 40 årene. Har du bilder? Send de til sekretær i bygdelaget på charlotte.hoigari@hotmail.com eller ring 95742205. Alt er av interesse, og det er fint om du har noe informasjon om bildene. SISTE FRIST ER 20.SEPTEMBER 2013.

27. aug, 2013

Sykkelsøndag

Her kan du lese om sykkelsøndag førstkommende søndag.

2. jul, 2013

Fiberutbygging i Austertana

Følgende står å lese i avisa Sagat idag 02.07.2013: "Tana kommunestyret ser det som svært viktig å videreføre utbyggingsplaner i forhold til fiber, de har vedtatt at kommunen skal igangsette en anskaffelsesprsess med sikte på å bygge ut fiber på strekningen Tana Bru-Langnes snarest mulig. Det søkes om midler fra Sametinget, FFK, Høykom, og andre finansieringsordninger. Tilsvarende skal det utredes muligheter og oppfølging av fiberutbygging fra Sandlia til vegbommen i Austertana i 2014. Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut mobildekningen både geografisk og for å sikre høyest mulig hastighet i mobilnettet. Kommunestyret har bevilget 1.000.000 kronser som anleggsbidrag til utbedring/utbygging av fiber og mobilnett i hele kommunen." Styret i Austertana bygdelag ser på dette som gledelige nyheter og vi kommer til å følge med på at kommunestyret følger opp sine vedtak. Vi ser det som kjempeviktig å få på plass denne typen infrastruktur gjennom stabil internettforbindelse og mobildekning.

27. jun, 2013

Sjekk ut nye aktiviteter lagt ut!

17. jun, 2013

Fiskegruppa i Austertana søker frivillige til å se til Julaelva

Fiskegruppa trenger flere folk som kan være med å se til Julaelva og sette opp skilt o.l. Det er ingen formell oppsynsmyndighet men dersom du ønsker å være med å bidra til det beste for Julaelva så ta kontakt med fiskegruppa ved Stig-Olav Bruun, Sigmund Nerby, Øystein Hauge, Tor-Morten Hunnes eller Jim Thomassen.

17. jun, 2013

Komite for markering av 40-års gruvedrift i Austertana

Styret i Austertana bygdelag ønsker å opprette en komite som skal jobbe med markering av 40-års gruvedrift i Austertana. Planen er å få til en slik markering på høsten. Kunne du tenkt deg å sitte i en slik komite eller kjenner du noen som hadde vært perfekt til oppgaven? Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss i styret. Du kan for eksempel sende en e-post til sekretær på charlotte_tr@hotmail.com

3. jun, 2013

Ryddeaksjon i uke 23 og uke 24

Austertana bydelag ønsker å minne alle om ØFAS sin ryddeaksjon i uke 23 og uke 24. Det kan være en fin anledning til å rydde litt i bygda vår :) Her er informasjonen fra ØFAS:
Innsamling av avfall fra årets ryddeaksjon vil bli utført på de ordinære
R-tømmerutene som kjøres i uke nr 23 og 24. Avfallet vi tar i mot skal være av en slik karakter at vi betrakter det som herreløst avfall som dukker opp når snøen tiner. Avfallet settes i sekker ved siden av beholderen, men de må ikke være tyngre enn at renovatøren kan løfte de uten for stor belastning.
Næringsavfall, større gjenstander og garasjeopprydding hører ikke med under denne kategorien og kan leveres på våre mottaksstasjoner rundt i hver enkelt kommune og er betalingstjeneste.
Elektrisk- og farlig avfall fra private husholdninger skal levers til godkjent mottak og omfattes ikke av ryddeaksjonen.

3. jun, 2013

Husk siste møte i vinnergjengen idag!

Se her for informasjon om siste møte i vinnergjengen før sommerferien.

2. jun, 2013

Felles St.Hans feiring og dugnad

Her kan du lese om de to kommende aktivitetene som er lagt ut idag

19. mai, 2013

Brennbart materiale til St.Hans bål

Bruker du pinsehelga til å rydde utenfor huset? Bygdelaget planlegger felles St.Hans-feiring på Idrettsplassen og oppfordrer bygdefolket til å levere brennbart materiale der så vi får et ordentlig flott bål på St.Hans.

15. mai, 2013

Salg av Austertana Eldesenter utsatt

I dagens kommunestyremøte ble det vedtatt at salget av Austertana Eldresenter utsettes til høsten 2014, og da under forutsetning av at det er nok plasser på omsorgssenteret i Tana Bru. Bygdelaget synes dette er en veldig gledelig nyhet og et viktig skritt i riktig retning for Eldresenteret i Austertana. Her kan du lese om saken i Sagat: http://www.sagat.no/sak&article=34471

14. mai, 2013

Kommunestyremøte 15.mai 2013

I morgen er det et viktig kommunestyremøte i anledning framtida til Austertana Eldresenter. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å møte opp! Spørretimen starter klokka 09.30 og der vil leder i bygdelaget Aina Jessen stille spørsmål som er innsendt av bygdelaget, i tillegg til at Eldrerådets leder har sendt inn spørsmål som han vil stille ordfører. Du kan lese spørsmålene i sin helhet her:
http://www.tana.kommune.no/offentlig-spoerretime-15-mai-kl-0930.5210255-51331.html

Kommunestyremøtet starter etter spørretimen, og sakspapirene finner du her: http://www.tana.kommune.no/moeteinnkallinger.202421.no.html

15. mai, 2013

17.mai arrangement i Austertana

Her kan du se hva som skjer i Austertana på nasjonaldagen! :)

14. mai, 2013

Reportasje fra Austertana Eldresenter i dag på Oddasat

Idag klokka 17.30 kommer det en reportasje fra Austertana Eldresenter på Oddasat-samiske nyheter på NRK 1.

10. mai, 2013

Mellomtrinnet søker frivillige til 17.mai arrangement

Mellomtrinnet på Austertana oppvekstsenter skal stå for arrangementet som skal være på 17.mai i bygda. De trenger hjelp både før, under og etter arrangementet og ber om at de som ønsker å bidra til et flott 17.mai arrangement tar kontakt med Helen Roska Aune på tlf 926 44 248. Inntektene fra arrangementet går til klasseturen til Island. Støtt opp om arrangementet og meld deg som frivillig :)

2. mai, 2013

Vel gjennomført medlemsmøte i bygdelaget

I kveld avholdte bygdelaget ekstraordinært medlemsmøte med hovedmål om å vedta nye vedtekter for bygdelaget. Det var 14 stk som møtte opp, og vi fikk på plass nye vedteker. I tillegg ble det gitt en liten orientering om regnskapet. De oppmøtte hadde også mange gode innspill til styret i forhold til hva vi kan jobbe med framover. En forenklet protokoll vil bli lagt ut i løpet av kort tid.

2. mai, 2013

Revy/biffaften på Ildtoppen lørdag 15.juni

Ildtoppen arrangerer revyaften lørdag 15.juni 2013. Det er forhåndsalg av billetter på Bil og Maskin og Ildtoppen. Listene taes inn 1.juni så skynd deg å melde deg på! :)

Biffaften fra klokka 19.00.
Revyen FRUSTRERTE SKRUER (gamle amcar revyen fra Mehamn) oppstart klokka 22 med dans etterpå.
kr.300.- (kontant betaling)

27. apr, 2013

Avklaring angående ekstraordinært medlemsmøte

Styret i Austertana bygdelag ønsker å avklare at vi ønsker alle velkommen på medlemsmøte 02.05.2013. Dersom du ikke er medlem så er det mulighet for å betale kontingent på møte og dermed bli medlem av bygdelaget.

27. apr, 2013

Grilling hos Fred 27.04

Pga stor snesmelting ble det ingen akedag idag, men vi som var tilstede koste oss i grillhytta hos Fred. Vi håper på enda flere oppmøtte neste gang :)

25. apr, 2013

Ny informasjon om akedagen 27.04

Pga stor snetining og mye overvann avlyser vi akinga lørdag 27.04. Vi kommer til å fyre opp bål og ønsker bygdefolket velkommen til å komme å snakke med oss i styret. Vi ønsker oss mange innspill på hva vi kan jobbe med framover, og særlig med tanke på kommunestyremøtet 15.05. Velkommen til grilling i vårværet! :)

24. apr, 2013

Gode nyheter i dagens Finnmarken!

I dagens utgave av Finnmarken kan vi lese at SP i Tana kommer til å fremme et forslag om utsettelse av salget av Austertana Eldresenter. Det kan se ut som det blir flertall for dette i kommunestyre selv om ikke Finnmarken har snakket med alle parti og representanter. Kjenner du en politiker? Snakk gjerne varmt om Eldresenteret hvor viktig den arbeidplassen er for bygda og en god eldreomsorg i Tana kommune. Styret i bygdelaget ønsker samtidig å oppfordre flest mulig til å møte opp på kommunestyremøtet der denne saken behandles, 15.05.2013.

18. apr, 2013

Møte ang mulig aktivitet i scooterklubben

Styret i Austertana bygdelag ønsker å invitere alle som er interessert i scooter og motor til et uformelt møte om mulig oppstart av aktivitet i denne klubben. Møtet blir på Ildtoppen onsdag 8.mai klokka 18. Bygdelaget spanderer pizza. Vel møtt!

17. apr, 2013

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte

STYRET I AUSTERTANA BYGDELAG INNKALLER MED DETTE TIL EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØTE I AUSTERTANA BYGDELAG. MÅLET MED MØTET ER Å FÅ VEDTATT NYE VEDTEKTER SLIK AT VI KAN REGISTRERES MED ORGANISASJONSNUMMER.
VI HÅPER SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER.


TID: TORSDAG 2.MAI 2013, KLOKKA 18
STED: SAMFUNNSHUSETSAKSLISTE:
1.VEDTEKTER
2.REGNSKAP
3.EVENTUELTHVIS DU HAR INNSPILL PÅ SAKER SOM DU ØNSKER Å FÅ TATT OPP UNDER EVENTUELT KAN DU GI OSS BESKJED ELLER BARE KOM MED DET UNDER MØTET.

ØNSKER DU Å LESE FORSLAG PÅ VEDTEKTER SÅ VIL DE BLI LAGT UT PÅ HJEMMESIDA NÅR DE ER KLARE.Vel møtt!

16. apr, 2013

Stort engasjement på bygdemøte

I går ble det avholdt bygdemøte på samfunnshuset med ordfører, rådmann og varaordfører tilstede fra Tana kommune. I tillegg møtte det opp 38 engasjerte sambygdinger som fikk stilt de spørsmål som de lurte på i forhold til framtidig eldreomsorg i Austertana. Man opplevde kanskje ikke å få alle de svar man hadde forventet, men vi ser likevel positivt på at administrasjonen og den politiske ledelsen i Tana kommune nå er fullt informert om hva bygda mener om salg av Eldresenteret. Styret i bygdelaget vil også sende inn et brev til kommunestyremøtet som er førstkommende torsdag der vi anmoder kommunestyret om å snu i saken om salg av Eldresenteret. Avisa Finnmarken var også tilstede på møtet.

8. apr, 2013

Aktiviteter i VAKE-leiren

Pga dårlig vær ble dagens aktiviteter i VAKE-leiren ved Stjernevann avlyst men vi prøver igjen i morgen tirsdag 9.april. Det blir aktiviteter fra klokka 17 arrangert av bygdelaget og idrettslaget, samt salg av kaffe, vafler og pølser. Det blir skirenn og vi oppfordrer folk til å kle seg ut :) Vel møtt!

8. apr, 2013

Bygdemøte på samfunnshuset

Bygdelaget inviterer til bygdemøte mandag 15.april klokka 18. Ordfører og rådmann kommmer for å orientere om temaet hva skjer med eldreomsorgen i Austertana i framtida. Det blir enkel servering. Vi håper mange engasjerte bygdefolk møter opp og stiller de spørsmålene som de lurer på. Velkommen! Hilsen styret.

8. apr, 2013

Akedag i Hanabakken

Bygdelaget inviterer store og små i bygda til hyggelig samvær og grilling i Hanabakken 27.april fra klokka 12. Det blir parkering på gården til Fred, og bygdelaget lager bål så kan hver enkelt ta med seg den grillmaten de har lyst til å lage.

Vi håper på mange fremmøtte! Velkommen! Hilsen Styret

8. apr, 2013

Har du gode ideer?

Vi i bygdelaget ønsker oss positive aktiviteter i bygda vår. Har du noen gode forslag på hva du eller andre du kjenner kunne tenkt deg å drive på med så kom gjerne med innspill til oss. Vi vil veldig gjerne gjøre noe bra for bygda og trenger derfor gode forslag fra dere :)

12. mar, 2013

Stort oppmøte på årsmøte i bygdelaget

Idag ble det avholdt årsmøte i bygdelaget med stort oppmøte av engasjerte bygdefolk. Nytt styre ble valgt og består nå av følgende:
Leder: Aina Jessen
Nestleder: Fred Johnsen
Kasserer: Berit Saltvik
Styremedlem: Jim Thomassen, Charlotte Thorsen Romstad og Christel Johansen
Vara: Tor Morten Hunnes, Esther Utsi og Inna Johansen
Det nye styret ser fram til å jobbe for Austertanas fremtid! :)Beskrivelse